folder GRAFICKÁ A MAPOVÁ DATA (GIS)

Mapové vrstvy ve formátu SHP k dalšímu využití. Jedná se například o vrstvy komunikací, dopravních značek (svislé i vodorovní značení), veřejného osvětlení, sběrných nádob, volebnich okrsků, školskýhc obvodů a další zajímavé prostorové data.

Nahoru