folder OTEVŘENÁ DATA

folder BENCHMARKING 2010 - 2014

Benchmarking je nástroj strategického managementu. Jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit.

folder GRAFICKÁ A MAPOVÁ DATA (GIS)

Mapové vrstvy ve formátu SHP k dalšímu využití. Jedná se například o vrstvy komunikací, dopravních značek (svislé i vodorovní značení), veřejného osvětlení, sběrných nádob, volebnich okrsků, školskýhc obvodů a další zajímavé prostorové data.

folder HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Postup tvorby rozpočtu obce je předepsán zákonem. Rozpočet je připraven, projednán a zveřejněn návrh rozpočtu na příští rok. V této sekci najdete jak rozpočty schválené, upravené tak i záverečný účet za celý rok.

folder MAJETEK MĚSTA DĚČÍN

Majetek města je jednou ze zajímavých ukázek otevřených dat. Připravili jsme pro vás jak tabulkový výpis tak odkaz na náš mapový server, kde vidíte tyto data vizualizována.

folder MONITORING VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V této sekci najdete veškeré infromace týkající se veřejných zakázek a to v hladinách od 50 000,- do 2 000 000 kč. Jednotlivé dokumenty jsou členěny přehledně podle roků.

folder PROPOJENÁ DATA

Kategorie obsahující propojená data města Děčín.

folder SEZNAM NALEZENÝCH ZVÍŘAT

Seznam nalezených zvířat umístěných do útulku Děčín.

folder SWOT ANALÝZY 2013

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod.

folder TURISTIKA

Data z oblasti otevřených dat jako jsou například seznamy POI - bodů zájmu. Do budoucna turistické značení a další.

folder VÝSLEDNOST MĚSTSKÉ POLICIE

Výslednost Mětské policie obsahuje kompletní výkazy za dané období. Tato zpráva se vydává každý týden a najdete v ní popis zákroku, počet domluv, počet pokut a celkovou částku.

folder ZÁPISY A USNESENÍ

V této sekci najdete odkaz na zápisy a usnesení rady města, zastupitelstva města a komisí města

folder ÚČETNÍ VÝKAZY

Kompletní ekonomické data jako jsou účetní uzávěrky, plnění rozpočtu nebo přehled o peněžních tocích. To vše najdete v této sekci.

folder ÚŘEDNÍ DESKA

Seznam dokumentů s přílohami úřední desky města Děčín ve formátu XML

Nahoru