folder HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Hlasování zastupitelů po bodech v otevřen formátu CSV

folder 2018

metadata.txt

METADATA:
Pořadové číslo zastupitele
Jméno
Příjmení
Politická strana
Bod programu
Datum zastupitelstva
Čas hlasování
Zkrácený název bodu hlasování
Podrobný popis programu hlasování
Stav hlasování ( ANO, NE, OMLUVEN, ZDRŽEL SE)

folder 2019

metadata.txt

METADATA:
Pořadové číslo zastupitele
Jméno
Příjmení
Politická strana
Bod programu
Datum zastupitelstva
Čas hlasování
Zkrácený název bodu hlasování
Podrobný popis programu hlasování
Stav hlasování ( ANO, NE, OMLUVEN, ZDRŽEL SE)
Nahoru